10 jaar schildervrij!

Woningcorporaties, VvE’s, vastgoedeigenaren en  particuliere woningbezitters zijn steeds meer op zoek naar duurzamere verven en lagere onderhoudskosten.

Maak kennis met Sigma S2U Allure. Het buitenschilderwerk is straks voor jaren klaar.

Met Sigma S2U Allure speelt Sigma Coatings in op deze groeiende behoefte.  Naast de garantie en langere duurzaamheidsprestatie biedt Sigma S2U Allure  goede verwerkings- en drogingsaspecten gedurende het hele jaar

10 jaar garantie!

Samen met Sigma bieden wij 10 jaar garantie op het schilderwerk. Om die garantie te kunnen waarborgen gaan we telkens uit van het unieke karakter van het project waarvoor de garantie wordt aangevraagt. Er wordt een uitgebreid technisch advies gegeven waarbij we de gehele technische staat van het project meenemen.

Om voor garantie in aanmerking te komen is het van belang dat:

  • er kleuren gekozen worden die passen binnen de gekozen intervaltermijn, 
  • het schilderwerk periodiek wordt gereinigd,
  • de projecten niet aan de kust of in industriële gebieden liggen,
  • minimaal een '1,5+'-schilderbeurt wordt toegepast. Dat is een overschilderbeurt waar de onderdorpels één keer geheel worden gegrond.

Wilt u meer weten over de 10 jaar garantie?  bel of mail direct.